Oct 14, 2013

my new sketch

Oct 13, 2013


این کارو تو فتوشاپ رنگ کردم کاره جدیده 

Feb 20, 2010


اسکیس برای تمرین . این یکی از تمرین های اخیرم هست

Dec 23, 2009طراحی کاراکتر برای انیمیشن جنگل تمدنکاراکتر شیر برای انیمیشن جنگل تمدن
سه بعدی شده توسط علی تنهایی